دی جی سایت :
www.dgsite.ir
طراحی سایت پزشکان
طراحی انواع سایت های پزشکی و پزشکان و پرستاران و وب سایت های بیمارستانی کلینیکی
رزرو و تعیین وقت قبلی برای مراجعه به مطب
پرداخت وجه ویزیت دکتر به صورت اینترنتی
متصل به درگاه تمامی بانک های عضو شتاب
ارتباط با بیمار از طریق سایت به صورت آنلاین
معرفی کامل پزشک و رزومه کاری پزشک
درج اخبار روز پزشکی با امکان ویرایش آسان
امکان درج عکس ، فیلم و ماکت های پزشکی
نمونه کارها
اطلاعات کامل
تماس با ما
سفارش
www.dgsite.ir
طراحی سایت فروشگاه اینترنتی
طراحی انواع سایت های پزشکی و پزشکان و پرستاران و وب سایت های بیمارستانی کلینیکی
رزرو و تعیین وقت قبلی برای مراجعه به مطب
پرداخت وجه ویزیت دکتر به صورت اینترنتی
متصل به درگاه تمامی بانک های عضو شتاب
ارتباط با بیمار از طریق سایت به صورت آنلاین
معرفی کامل پزشک و رزومه کاری پزشک
درج اخبار روز پزشکی با امکان ویرایش آسان
امکان درج عکس ، فیلم و ماکت های پزشکی
نمونه کارها
اطلاعات کامل
تماس با ما
سفارش
www.dgsite.ir
طراحی سایت دانلود فیلم ، سریال ، زیرنویس
طراحی انواع سایت های پزشکی و پزشکان و پرستاران و وب سایت های بیمارستانی کلینیکی
رزرو و تعیین وقت قبلی برای مراجعه به مطب
پرداخت وجه ویزیت دکتر به صورت اینترنتی
متصل به درگاه تمامی بانک های عضو شتاب
ارتباط با بیمار از طریق سایت به صورت آنلاین
معرفی کامل پزشک و رزومه کاری پزشک
درج اخبار روز پزشکی با امکان ویرایش آسان
امکان درج عکس ، فیلم و ماکت های پزشکی
نمونه کارها
اطلاعات کامل
تماس با ما
سفارش
www.dgsite.ir
طراحی سایت مخصوص کودکان
طراحی انواع سایت های پزشکی و پزشکان و پرستاران و وب سایت های بیمارستانی کلینیکی
رزرو و تعیین وقت قبلی برای مراجعه به مطب
پرداخت وجه ویزیت دکتر به صورت اینترنتی
متصل به درگاه تمامی بانک های عضو شتاب
ارتباط با بیمار از طریق سایت به صورت آنلاین
معرفی کامل پزشک و رزومه کاری پزشک
درج اخبار روز پزشکی با امکان ویرایش آسان
امکان درج عکس ، فیلم و ماکت های پزشکی
نمونه کارها
اطلاعات کامل
تماس با ما
سفارش
www.dgsite.ir
طراحی سایت هتل و مهمانپذیر
طراحی انواع سایت های پزشکی و پزشکان و پرستاران و وب سایت های بیمارستانی کلینیکی
رزرو و تعیین وقت قبلی برای مراجعه به مطب
پرداخت وجه ویزیت دکتر به صورت اینترنتی
متصل به درگاه تمامی بانک های عضو شتاب
ارتباط با بیمار از طریق سایت به صورت آنلاین
معرفی کامل پزشک و رزومه کاری پزشک
درج اخبار روز پزشکی با امکان ویرایش آسان
امکان درج عکس ، فیلم و ماکت های پزشکی
نمونه کارها
اطلاعات کامل
تماس با ما
سفارش
www.dgsite.ir
طراحی سایت مخصوص کودکان
طراحی انواع سایت های پزشکی و پزشکان و پرستاران و وب سایت های بیمارستانی کلینیکی
رزرو و تعیین وقت قبلی برای مراجعه به مطب
پرداخت وجه ویزیت دکتر به صورت اینترنتی
متصل به درگاه تمامی بانک های عضو شتاب
ارتباط با بیمار از طریق سایت به صورت آنلاین
معرفی کامل پزشک و رزومه کاری پزشک
درج اخبار روز پزشکی با امکان ویرایش آسان
امکان درج عکس ، فیلم و ماکت های پزشکی
نمونه کارها
اطلاعات کامل
تماس با ما
سفارش